Velkomen til nytt semester!

Sjølv om det har vore møte i Nain kvar sundag i sommar, ynskjer me å markera starten av eit nytt semester etter sommaren. Det skjer sundag 26. august kl 17.00! Då er det samlingsfest for heile familien. Me ynskjer å samla heile storfamilien i Nain, og håpar på ein god start på haustsemesteret.

Seminar

Roald Kvam vert med på seminaret

Det er planlagd seminar med rektor på Bibelskolen Bildøy, Roald Kvam. Det vert laurdag 1. sept kl 11.00-16.00. Tema for seminaret er Den Heilage Ande og nådegåvene. Pris vert kr 100,- for mat og kursmateriell. Velkomen til ein spennande dag i Nain!

Familieleir på Helgatun 6. – 10. juli

GLED DEG !!! Endeleg kan ”draumen” gå i oppfylling! Tenk å få reisa på familieleir med bibelsamlingar, møte, mat, leikar, humor, alvor, musikk, song og masse aktivitetar tilrettelagt for heile familien. Me har eit strålande tilbod på Brandøy og Helgatun 6.-10.juli.

Påmeldingane er alt komen igong og me gler oss. Spreke og oppfinnsame leiarar står klare til å leggja alt til rette på beste måte for alle som kjem. Borna og ungdommane vert delt inn i ulike klassar slik at samlingane og aktivitetane skal passa for den enkelte. Dei vaksne skal også få dekkja sitt behov med tanke på undervisning og opplegg. Og sjølvsagt vil me ha fellessamlingar for alle. For mange betyr det mykje at me har ”barnevakter” i gongane på kveldane slik at dei vaksne kan vera på si samling og veta at borna har det tryggt der dei er.

Leiarar på Brandøy vert:

Olaug og Jan Ove Fagerheim, Ingebjørg og John Morten Espevik, Rakel og Bjørn Saghaug, Kristin og Tor Espen Kristiansen, Kåre Johan Hamre. I tilegg vert også ein ungdomsgjeng  med.

Leiarar på Helgatun  vert:

Linda og Bjarte Nordtun, Torill og Alf Jarle Langeland, Åstrid og Svein Bjarne Aase, Gunhild og John Inge Rolfsnes.   I tilegg vert ein ungdomsgjeng med.

Me gler oss til å møta dykk. Påmelding kan gjerast til Indremisjonskontoret tlf.53410704, post@indremisjonen.no eller www.indremisjonen.no

Her kan du sjå plakaten for leirane!  Familieleir plakat 2012

Fastetid

Me er no inne i fastetida. Denne tida varer i 40 dagar og startar med oskeonsdag (i år 22. febr), og varer fram til påske. Dette er ei tid til ettertanke og bøn – og det å praktisera faste vil vera ei hjelp til å koma nærare Gud.

Bibelen talar om faste. I Jesaja kap 58 står det: 5 Er dette slik faste som eg finn hugnad i, ein dag då eit menneske plagar si sjel? At ein bøyer sitt hovud som eit siv og reier si seng i sekk og oske – kallar du det ei faste og ein dag som er til hugnad for Herren? 6 Er ikkje dette den fasta eg finn hugnad i, at de løyser lekkjene åt gudløysa, sprengjer banda åt åket, set undertrykte fri og bryt kvart eit åk? 7 Er det ikkje dette at du bryt brødet ditt for den som svelt, og lèt heimlause stakkarar koma i hus – når du ser ein naken, at du kler han, og at du ikkje dreg deg vekk frå dei som er av ditt eige kjøt og blod? 8 Då skal ljoset ditt bryta fram lik morgonroden, og lækjedomen din skal renna brått. Rettferda di skal gå fram for augo på deg, og Herrens herlegdom skal vera baktroppen din. 9 Då skal du kalla på Herren, og han skal svara. Då skal du ropa, og han skal seia: Sjå, her er eg! Når du får bort kvart eit åk hjå deg og lèt vera å peika fingrar og tala vondt, 10 når du set fram åt den svoltne det som du sjølv har hug på, og mettar den sjela som lid, då skal ljoset ditt renna i mørkret og natta di verta som ljose dagen. 11 Herren skal leia deg heile tida. Han skal metta deg midt i øydemarka, og beina dine skal han styrkja. Du skal verta som ein hage rik på vatn, som ei kjelde der vatnet vell og aldri tryt. 12 Søner av deg skal byggja opp att ruinane frå gammal tid. Grunnvollar som har lege der frå ætt til ætt, skal du reisa opp. Og dei skal kalla deg han som murar att brotne murar og set vegar i stand, så folk kan bu i landet.13 Når du held foten din att på sabbaten, så du ikkje driv yrket ditt på heilagdagen min, og du kallar sabbaten ei lyst, kallar Herrens heilagdag høgvørd, og du ærar han, så du ikkje går dine eigne vegar, ikkje gjer noka gjerning eller fer med tomt snakk – 14 då skal du gleda deg i Herren, og eg vil la deg fara fram over høgdene i landet og la deg nyta arven etter Jakob, far din. For Herrens munn har tala.

Ynskjer du praktisk hjelp når det gjeld bibelsk faste kan du klikka her…