Sommarmøte i Nainkyrkja

Velkomen til fellesskap, Bibel, bøn og song kvar sundag kl 19.30 frå og med 30. juni til og med 11. august!