Barnekyrkja

Barnekyrkja brukar trusformidlingsverktøyet Awana. Awana er eit opplegg som fylgjer barna frå 2-18 år, og er eit solid verktøy for å hjelpe foreldre og foresatte i å disippelgjere barna. Awana ynskjer å vere ein ressurs for familiane, som hjelper dei til å få ei levande tru som bærer gjennom livet. 

– link til informasjonsbrosjyre: 

https://www.awana.no/wp-content/uploads/2021/03/Awana-infobrosjyre.pdf

Barnekyrkja har gruppene Cubbies (2-5 år) og Sparks (6-9 år) annankvar søndag. 

Følg med på Facebook eller avisa Hordaland for informasjon.

Velkommen!