Barn og Ungdom

Alle barn er velkomne til oss!

Fredagar:
Fredagsklubben for 3.-7.kl

Søndagar:
Barnekyrkja har gruppene Cubbies (2-5 år) og Sparks (6-9 år). Me møtast kl. 11 til gudstjeneste og barna går etterkvart til kvar si gruppe.