Barn og Ungdom

Alle barn er velkomne til oss!

Fredagar:
Fredagsklubben for 3.-7.kl
Ungdomsklubben for 8.kl og oppover

Annakvar søndag:
Barnekyrkja har gruppene Cubbies (0-5 år) og Sparks (6-9 år). Vi møtest kl 11 til gudstjeneste og barna går etterkvart til kvar si gruppe.