Ungdomsklubb

Dette tilbodet er dessverre ikkje tilgjengeleg pr. dags dato! 

Ungdomsklubben er ein trygg og rusfri plass som passar for deg som går i 8.klasse og oppover. Me møtast på fredagar frå kl. 19:00-22:30.

Følg med på Facebook for meir informasjon

Kvelden består av å vera saman, spela spel, eta god mat (+ snacks). I tillegg har me ei samling der me snakkar om Jesus & Bibelen, og kva dette har å sei for våre liv. Her er det stort rom ærlege tankar og refleksjonar.

Du er velkomen akkurat slik du er!

Følg oss og lik oss på Facebook