Faste ting som skjer

Sundag  – hovudsamlinga til Nainkyrkja.

  • Gudsteneste i Nain kl 11.00 – Bibelundervisning, bøn/forbøn, lovsong. Vanlegvis vert det servert kaffi/te og litt å bita i etter møtet.
  • Barnekyrkja – borna sitt eige opplegg. Samstundes med gudstenesta i Nain

                                    Awana: Cubbies – 3-6 år   Sparks: 7-9 år

Onsdag
Bønemøte kvar onsdag kl. 19.30.