Personar

 Styret i Voss Indremisjon

Leiar: Arvid Måkestad  45390195 styret(a)vossindremisjon.no

Nestleiar: Gjert Gravdal  95212765 ggravdal(a)gmail.com

Espen Kvamme 90645501   kvamme.espen(a)gmail.com

Maria Sandvik 92058950  masandvik2014(a)gmail.com

Haldor Lid ‭48144672‬ haldor.lid(a)dukamail.no

 

Tilsette

Forsamlingsleiar: Knut Kvamme 95 24 27 19    kn-kvamm(a)online.no

BUF-arbeidarar:

Leiarar for dei ulike tenestene i forsamlinga

Forsongar-tenesta: Grete Fjeldheim Måkestad 97655909    gretefm(a)hotmail.com

Møtevert-tenesta: Inger Alice Kvamme 48135236  ingeralicekv(a)gmail.com

Søndagskulen Heilt Konge:  

Ten up: 

Bønemøte: Torfinn Jørgensen  47673035  torfjoer(a)online.no

Webansvarleg: Espen Kvamme  90645501  kvamme.espen(a)gmail.com

Nain-styret (hus-styret)

Anders Sandvik         and-sa(a)online.no

Gjert Gravdal   ggravdal(a)gmail.com

Sondre Nesheim   ernost(a)hotmail.com

Arvid Måkestad  arvmaak(a)online.no

Brannvern- leiar   Torbjørn Friborg

Utleige av Nain    Arvid Måkestad  45390195    arvmaak(a)online.no

Kasserar: