Ressursar

Her vil du finna talar og anna som tek fram ulike sider ved den kristne trua og livet.

Seminaret «Vokse sammen»

med Jorunn Singstad Djupvik vart avvikla i Nain den 9. februar. Temaet er trusformidling i heimen og i forsamlinga. For å høyra – sjå podcasten

Power point presentasjonen frå kurset finn du her: Vokse sammen – Kursdag på Voss

Faste

Faste kven, kva og korleis? Du kan finna bibelsk og praktisk rettleiing om faste her…..