Om oss

Me er eit kristent fellesskap på Voss som ynskjer å fylgja Jesus og gjera han kjend. Han som kom for å gje oss liv og håp!

Me er ei kyrkje som er ein del av Indremisjonsforbundet.

Indremisjonsforbundet er delt opp i krinsar, og me er ein del av Indremisjonssamskipnaden.

Fleire andre misjonsorganisasjonar er også representert i forsamlinga.
Dette er med på å setja det me står i, inn i ein global samanheng.

Me har møte i Nain kvar sundag kl 11.00.
Anna kvar veke er det også Barnekyrkje med gruppene Cubbies (1-5 år) og Sparks (6-9 år).

Kvar onsdag kl 19.30 er det bønesamling.
I tillegg har me husfellesskap der ein møtest i mindre grupper i heimane.

Grønt bedehus

Eit grønt bedehus (same ordning som grøn kyrkjelyd) vil omsetja det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i si forsamling og sitt lokalsamfunn. Dette målet arbeider Nainkyrkja mot.