Fredagsklubb

Fredagsklubben er ein møteplass der borna frå 4. kl til og med 7. kl kan samlast til sosialt samvær saman med vener og vaksne leiarar. Her vert det varierte aktivitetar, ulike spel og hobbykrok. I løpet av kvelden vert det andakt og mat. Det er gratis, men ein kan verte medlem.