Gratis graut i adventstida!

Me tek opp att suksessen frå i fjor! Så laurdag 15. desember frå kl 13.00 – ca 14.30, vert det servert graut i Nain. Då er det høve til å eta ”jolegraut” saman med andre – heilt gratis! Er du heldig, finn du mandel i grauten,  og då vankar det premie! Etterpå kan du også få seg ein kopp kaffi om du ynskjer det 🙂