Me gled oss over…..


Haustkonferansen på Helgatun vart ei fantastisk helg! Mange uttrykte glede over det dei fekk vera med på denne helga. Me fekk oppleva Guds nærver, og mange vart berørte av Han – til inspirasjon, og nytt mot og eit fornya kall til å gå vidare saman med Jesus!

Samlivs-kurset er i gang med ei flott samling av par. Dette er eit nytt og spennande kurs i vår samanheng, og me gled oss over gode tilbakemeldingar frå deltakarane!


Alpha-kurset for asylsøkjarar er også godt i gang også denne hausten! Dette er ei stadig veksande gruppe i forsamlinga vår, og me gled oss over det flotte som skjer blant desse. Stort å sjå kva Gud gjer!