Velkomen til haustkonferanse på Helgatun!

Helga 2. -4. november vert det spennande dagar på Helgatun – Til fellesskap og inspirasjon!

Me er så heldige å ha fått med oss Øivind Augland denne helga. Han er pastor og leiar for DAWN Norge og xpand Norge, og er ein ressursperson som vert brukt i mange samanhengar. Tema han skal ta fram er: Guds drøm for forsamlingen – Fra visjon til virkelighet – Et erobrende folk.

Lovsongsleiar John Inge Rolfsnes vert også med for å leia for å vera med å leia songen. I tillegg er det med fleire lokale leiarar.

Det vil vera lagt til rette for barnefamiliar ved at det er opplegg for borna under samlingane.

Set av denne helga og vert med – det vil du ikkje angra på!

Programmet for helga finn du her……

Haustkonferanseplakat finn du her