Ungdomsklubb i Nain

ungMe er godt i gong med ungdomsklubben denne våren. Me har hatt filmkveld og akekveld, ete taco og pizza. Me har leika og me har laga litt hobby.

Neste gong er førstkomande laurdag ( 9. april)  kl. 18.00-21.00. Det er mogeleg å spele Yatzi , kort, sjakk eller andre spel. Me har framme litt andre bordspel også. Andaktsstund. Bønn.

Mat er viktig så me har eit  godt måltid bak i vetlesalen. Denne gongen vert det rundstykker med godt pålegg, kakao, agurk, gulrot og dipp.

Dei neste datoane for våren er: 30 april og 28 mai.

Me har ei eigen facebookside. Der vert det lagt ut informasjon undervegs.                            Adressa er:   www.facebook.com/ungdomsklubbinain