Haustkonferanse på Helgatun

Helga 28. – 30. oktober er det haustkonferanse på Helgatun. Det vert dagar med fellesskap og inspirasjon. Rektor på Bibelskolen Bildøy, Roald Kvam, har temasamlingane: – Korleis byggjer Den Heilage Ande det kristne fellesskapet?

Elles vert det variert program  – du kan sjå heile programmet her…..

Det vil også verta eige program for borna under samlingane, så det er berre å ta med heile familien!

No er det tid for å melda seg på, og det kan du gjera her….. Du kan også melda deg på ved å bruka telefonen: 53410704 eller epost post@indremisjonen.no

Velkomen til flotte dagar på Helgatun!

Kurs i Nain med fokus på å førebygga seksuelle krenkingar

Laurdag 3. sept kl 10.00 – 16.00 vert kurs med tittelen: Å vera leiar – tillit, makt og ansvar. – Førebygging av seksuelle krenkingar. Det er utarbeidd av Tormod Kleiven og Else Karin Bjerva ved Diakonova i Oslo – i samarbeid med Normisjon.

Målet med dette kurset er å skapa bevisstheit rundt:

  • korleis me opptrer overfor kvarandre for å bygga trygge og gode relasjonar.
  • eit sunt syn på seksualitet.

Dette for å førebygga at overgrep skjer, men at ein også skal få hjelp til vera i stand til å avdekka overgrep der det skjer.

Dette er eit svært lærerikt kurs som berører både interessante og krevande tema. Det vil vera til hjelp i eige liv og i møte møte med andre menneske i ulike situasjonar. Kursdagen er delt inn slik:

  • Tillit og makt
  • Ein viser filmen ”Det skjer ikke hos oss”
  • Seksualitet og krenkingar
  • Avdekka og førebygga

Kursleiar denne dagen er Knut Kvamme. Dagen startar kl 10.00 og vert avslutta kl 16.00. Ta med niste, og det vert servert drikke. Kurset kostar kr 100,- (studentar halv pris) Påmelding og spørsmål til post(a)vossindremisjon.no eller sms/tlf 95242719.

Sjølv om kurset har fokus på det å ha ein eller annan leiarfunksjon, vil vil me anbefala kurset til alle!

Du kan lasta ned brosjyre her:  Førebygging av seksuelle krenkingar