Godt nytt år!

Oppstarten av året vart ikkje som me håpa på. Er eit sakn å ikkje kunna samlast som me ynskjer! Planar for nyåret vert stadig justert….

40 dagar med mål og meining – har ikkje kome i gang enno, men me startar opp så snart det vert anledning til det…. så det vil koma meir info så snart me har meir oversikt 🙂