God sommar!!

Sommaren er her  ? og frå og med 1. juli til og med 12. august vert det kveldsmøte i kvar sundag kl 19.30.
Det vert lovsang, andakt og delestund.

Velkomen i Nain!