Velkomen til gudsteneste!

Sundag 16. august er du velkomen til gudsteneste for liten og stor kl 11.00. Dette er også oppstarten av nytt semester der temaet er: Gud er større! Same kva som møter oss, er Gud større! Han har oversikt og veit kva han gjer midt i ei tid der mykje er forandra og usikkert. Til han kan me koma med livet vårt ærleg og slik som det verkeleg er – og han viser veg og gjev håp!