Velkomen til gudstjeneste på nett!

Då er me i gang med online-gudstenester frå Nain! Då me ikkje kan samlast i Nain på grunn av korona-epedemien, kjem me heim til den enkelte via internett, og så kan me vera saman på denne måten og ha gudsteneste!

Ein kan også sjå gudstenesta på: https://www.facebook.com/vossindremisjon