Vel verd å få med seg….

På «sommarens storsamling» til Indremisjonssamskipnaden i juni, var Gunnar Elstad med som talar på samlingane. Desse kan du få med deg om du gjekk glipp av dei. Vel verd å høyra!

Bibeltime laurdag: Tjen hverandrefinn du her

Tale laurdag kveld: Guds kjærlighet – og vårfinn du her

Tale sundag: Sau på villspor, bror som syndarfinn du her