Tema-samling med fokus på Israel.

Laurdag ettermiddag kl. 16.00-1645 og 17.00-18.00 vert det tema-samlingar i Nain med emne knytta til Israel.
Israel og det som skjer i midtausten er stadig oppe i media, og skapar engasjement og debatt. 
Seier Bibelen noko om det som skjer i den tida me lever i? Gjeld Guds lovnader til Israel i dag? Per Gunnstein Nes, lærar på Bildøy bibelskole, vil undervisa om dette. Det kaffi-pause mellom øktene. Det vert også høve til spørsmål og samtale. Velkomen til ein spennande ettermiddag i Nain!