GODT NYTT ÅR!

Vil ynskja alle eit godt nytt år! Me ser med spenning og forventning på året som ligg framfor oss!  Mange ting i tida kan gjera ein uroleg, men me kan overgje alt til Jesus. Han har oversikt over alt som skjer, og har makt til å gjennomføra sin gode plan for alle menneske som vel å fylgja han.

FørebyggingLaurdag 9. januar kl. 10.00-16.00 skal me ha eit kurs i Nain som heiter: Å vera leiar; Tillit, makt og ansvar. Dette kurset tek opp temaet om det å leva i gode relasjonar med kvarandre slik at ein unngår å trø over grenser inn i andre sitt liv. Vil ha dette fokuset også med tanke på å unngå at personar vert krenka seksuelt.  Anbefalar alle til å vera med! Meir informasjn om kurset her: Førebygging