GODT NYTT ÅR!

Me er takksame for det me fekk i året som gjekk, og me ser med forventning framover – inn i eit nytt og ukjent år for oss enno. Det kan me gjera fordi Jesu ord frå misjonsbefalinga gjeld enno: Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står. Mt 28:20. Difor kan me ha frimod og håp i fylgje med Jesus!