GLEDE!

Berit VBerit H Våle er no tilsett i barne- ungdom og familiearbeidet i 30% stilling. Det gler me oss over! Flott at me no har fått ein person til å ha spesielt fokus på det flotte som veks fram på denne fronten i forsamlinga vår! Ver med å omslutt Berit og resten av familien i forbøn.