Fastetid

Me er no i fastetida. Dette kan vera ei flott tid der ein gjerne gjev avkall på noko i livet for å gje Gud større plass i livet. Han ynskjer å velsigna oss og berika liva våre!

Om du lurar på korleis du kan gjera dette reint praktisk, kan du klikka deg inn på Bibelsk faste -hvem, hva og hvordan?

Lukke til og god fastetid!