Bli med på anleis basar!


Søndag 20. juni arrangerer IMS Kjør igjønå-basar ved Nain bedehus på Voss kl. 17.30-18.00
Set deg i bilen, og bli med på ei køyreløype beståande av aktivitetar, servering av saft/kaffi og boller, lynlotteri m.m.
Arrangementet er for heile familien, så her er det berre til å fylla opp bilen. 
Det vert også moglegheit for å kjøpa lodd på VIPPS 102 696 (fram til kl 1800 20. juni) eller ved overføring bank (8220 02 80454) i forkant (innan torsdag 17. juni), for deg som ikkje får med besøk til eit av bedehusa. Eit lodd kostar kr 20,-. Hugs å merka med namn og tlf.nr.