Bjerkrheim-jazz i Nain

Førydis Grorud, foto: Astrid Kristiansen

Palmesundag kan du få oppleva tekstar av Trygve Bjerkrheim på ein ny og spennande måte! Komponist, musikar og kantor i Vaksdal, Olav Arne Steinkopf, har tonesett og arrangert utvalde tekstar av Bjerkrheim i ”jazz-stil” for kor, solistar og band.

Koret i Nain, Korall, er med i eit felleskor saman med Voss og omland kantori, Kilden frå Vakdal og eit samansett kor frå Samnanger under leiing av Tone Synnøve Øygard Steinkopf. Det vert med eit svært dyktig band med Frøydis Grorud i spissen (m.a. kjend frå «Beat for beat»). Så her ligg det til rette for ei stor musikalsk oppleving med sterke tekstar!

Det vert to konsertar – kl. 13.00 og 15.00. Dei er ein ein del av programmet til Vossajazz – for meir informasjon og bestilling av billettar,  gå til sida til Vossjazz her…

Trusformidling i heimen

Faith Begins At HomeIndremisjonsforbundet hadd forsamlingskonferanse på Bildøy Bibelskole den 25. og 26. mars. Voss Indremisjon er med i forsamlingsnettverket i Imf, og dei som var med frå Voss fekk vera med på inspirerande dagar!

Det vart blant anna sett fokus på kor viktig heimen er når det gjeld trusformidling. Rektor på Bibelskolen Bildøy, Roald Kvam, underviste om Gårsdagens plan for morgendagens foreldre trusformidling i heimen belyst ut frå 5.Mosebok kap 6. Om du ikkje var til stades, kan du likevel få med deg dette. Høyr og sjå her….. Du kan lasta ned denne undervisninga i hefte-form her……

Biletet til venstre er henta frå Faith Begins At Home si side – som også er verd eit besøk….

Halleluja!

Fine møter då Tor Ingvald var hjå oss. Godt å få merka Guds nærver – og berøring av Han!
Fleire gav uttrykk for at dei opplevde det denne veka.
Noko av det største som skjer, er når menneske inviterer Jesus inn i livet – og tek i mot Han som sin Frelsar. Det skjedde denne veka! Halleluja!