Kurs i Nain med fokus på å førebygga seksuelle krenkingar

Laurdag 3. sept kl 10.00 – 16.00 vert kurs med tittelen: Å vera leiar – tillit, makt og ansvar. – Førebygging av seksuelle krenkingar. Det er utarbeidd av Tormod Kleiven og Else Karin Bjerva ved Diakonova i Oslo – i samarbeid med Normisjon.

Målet med dette kurset er å skapa bevisstheit rundt:

  • korleis me opptrer overfor kvarandre for å bygga trygge og gode relasjonar.
  • eit sunt syn på seksualitet.

Dette for å førebygga at overgrep skjer, men at ein også skal få hjelp til vera i stand til å avdekka overgrep der det skjer.

Dette er eit svært lærerikt kurs som berører både interessante og krevande tema. Det vil vera til hjelp i eige liv og i møte møte med andre menneske i ulike situasjonar. Kursdagen er delt inn slik:

  • Tillit og makt
  • Ein viser filmen ”Det skjer ikke hos oss”
  • Seksualitet og krenkingar
  • Avdekka og førebygga

Kursleiar denne dagen er Knut Kvamme. Dagen startar kl 10.00 og vert avslutta kl 16.00. Ta med niste, og det vert servert drikke. Kurset kostar kr 100,- (studentar halv pris) Påmelding og spørsmål til post(a)vossindremisjon.no eller sms/tlf 95242719.

Sjølv om kurset har fokus på det å ha ein eller annan leiarfunksjon, vil vil me anbefala kurset til alle!

Du kan lasta ned brosjyre her:  Førebygging av seksuelle krenkingar

Sommaren er her enno

Denne sommaren har me som vanleg hatt kveldsmøte kvar sundag. Det har vore gode samlingar!

No må me erkjenna at det vert tidlegare mørkt om kveldane – august er her. Likevel – me gler oss over at sommaren ikkje har sleppt taket! 21. august er det semesterstart i Nain, og me markerer oppstarten av nytt semester med samlingsfest kl 17.00. Velkomen!