Sjølvinnsikt og fridom – Jak 1:17-26

Voss Indremisjon
Voss Indremisjon
Sjølvinnsikt og fridom - Jak 1:17-26
/

kkTale i Nain sundag 19. januar 2014 ved Knut Kvamme

Tema: Sjølvinnsikt og fridom – Jak 1:17-26