Første kjærleik Op 2:1-7

kkTale i Nain sundag 1. sept 2013 ved Knut Kvamme

Tema: Første kjærleik – Brevet til forsamlinga i Efesos Op 2:1-7