Påske i Nain

Palmesundag: kl 11.00 Påsken i ord og tonar for liten og stor

Skjærtorsdag: kl. 19.30 Nattverdsmøte

Langfredag: kl 19.30 Langfredagsmeditasjon

1. påskedag: kl 11.00 Heile storfamilien feirar Jesu siger!

Velsigna påskehøgtid! – og velkomen til samlingane!

Han som var utan synd og skuld,

han som var fullkomen god,

Guds eigen son sa nei til jordisk gods og gull,

men ein krans han tok imot

slik at sveitten rann som blod.

Han gav sitt eige liv for oss

slik at den som vil, kan bli

fullkomen fri. For Jesus døydde på eit kors,

og han gav oss framtidshåp

då han frå si grav sto opp.

Og dette gjorde Jesus i din stad,

Så du for evig skal få vere  glad.

Sjå på han, sjå din redningsmann,

sjå det han har gjort for deg,

då han opna himmelveg!

Kom til han, kom og ver hjå han.

Han gir deg kraft, ja, død blir til liv hjå han!

T:Arild Berstad