Ny satsing for Ten Up

Ny satsing for barn og ungdom i Nain:

Awana – med mottoet: Å kjenna, elska og tena Gud

Dette skriv Awana
Me ynskjer at barn og unge skal kjenna, elska og tena Jesus gjennom heile livet.
Awana har eit tilbod fra 2-18 år, og er eit solid reiskap for å hjelpa foreldre og føresatte i å disippelgjera barna.
Me ynskjer å vera ein ressurs for familiane som hjelper dei til å få ei levande tru som ber gjennom livet.
Awana legg vekt på leik og relasjonar, og me ynskjer at barna skal kjenna seg sett og elska – og at dei opplever det som kjekt å være med i Awana.
Sjå video her.

Litt fakta
Awana er spreidd til over 100 land og 3,7 millionar barn er med i Awana klubbar omkring i verda. Det er utvikla i Chicago, USA. Indremisjonsforbundet har teke det til Noreg og har omsett det til norsk.
Statistikk viser at 80% av dagens kristne tok valet om å følgja Jesus før dei var 18 år! Derfor trur me på å satsa på barn og unge. Awana har fokus på at kvart enkelt barn skal få presentert og forstå evangeliet. Det er tid for leik og moro, undervisning og samtale i smågruppe. Me har fokus på å snakka om det me har lært og på å læra bibelvers. Det å gøyma Guds Ord i hjarto våre er viktig. Men og hjelpa barna å forstå kva bibelversa betyr i sin kvardag og forstå konteksten dei er henta frå.

Awana i Nain
Me startar i haust med å bruka Awana sitt  T&T opplegg som er for 5-7 kl. på Ten Up frå søndag 10.september, der det første temaet er det viktigaste: Kva er evangeliet og korleis blir eg frelst?Dei vil få utdelt eit introduksjonshefte som skal  jobbast vidare med heime saman med foreldre. I oktober vil dei få utdelt bøker som hjelper dei å jobba med det dei lærer på Ten Up mellom kvar samling.
Les meir på www.awana.no

 

 

Møte sundag kl 11!

Sundag 27.08 kl 11 er det møte i Nain med tale av Knut Kvamme.

For deg som er 3-10 år er det Heilt Konge!!!
Og for deg som går i 5.kl og oppover er det TenUp!!!
(Det vert Heilt Konge og TenUp i partalsveker heile hausten.)

Velkommen til store og små.

Velkomen til oss, Ingvill og Olav!

Invill og OlavMe gled oss over Ingvill og Olav  som no er flytta til Voss og vert våre medarbeidarar. Dei startar i desse dagar opp i tenesta!

Primært vert dei i barne-, ungdom-, og familiearbeidet. Du kan treffa dei og sonen Endre på storsamlinga sundag kl. 11.00!

Semester-start sundag 20. august kl 11.00!

Då er me i midten av august, og haustsemesteret startar opp sundag 20. august kl 11.00 i Nain med storsamling – med noko for liten og stor!

Me gled oss til å ta i mot dei nye BUF (barne, ungd og famile)-arbeidarane våre Invill og Olav Humlebrekke med sonen Endre!

Etter samlinga går me ned til Vangsvatnet til vidare fellesskap og mat. Ta med grillmat! 🙂 Me satsar på bra ver – om ikkje held vi til i Nain!

Velkomen!!!

GOD SOMMAR!

No er det sommar og ferietid, men det vert sommar-møte i Nain kvar sundag kl 19.30 frå og med 2. juli til og med 13. august.

Ynskjer alle ein god sommar, og hjarteleg velkomen i Nain!! 

Fredagsklubben og Ungdomsklubben er i gang!

ungFredagsklubben – for 3. til og med 7. klasse – møtest kl. 18-21 desse fredagane: 20. januar, 17. februar, 10. mars, 7. april, 19. mai.

Ungdomsklubben – for 7.klasse og oppover – møtest kl. 19.30-22.30 desse fredagane:  13. januar, 3. februar, 3. mars, 31. mars 21. april.   Meir på facebook her…….

Å kjenna Jesu kjærleik!

Love of ChristTema for vårsemesteret – Å kjenna Kristi kjærleik – er henta frå Efeserbrevet i Bibelen. Der står det i kap 3 vers 14-21:

14 Difor bøyer eg mine kne for Far, 15 han som har gjeve namn til alt som heiter far i himmel og på jord. 16 Må han som er så rik på herlegdom, styrkja dykkar indre menneske med kraft ved sin Ande. 17 Må Kristus ta bustad i hjarta dykkar ved trua og de stå rotfeste og grunnfeste i kjærleik. 18 Må de saman med alle dei heilage få styrke til å fatta breidd og lengd, høgd og djupn, 19 ja, kjenna Kristi kjærleik, som er større enn nokon kan forstå. Må de bli oppfylte med heile Guds fylde! 20 Han som verkar i oss med si kraft og kan gjera så uendeleg mykje meir enn alt det vi bed om og skjønar, 21 han vere ære i forsamlinga og i Kristus Jesus  gjennom alle slekter og i alle æver! Amen.

Me lever i denne bøna og ynskjer at dette skal prega oss som enkeltmenneske og forsamling!

 

Me syng jola inn i Nain laurdag 17. desember kl 15.00!

julEtter grautserveringa laurdag samlast me og «syng jola inn» i Nain kl 15.00. Då vil fleire vera med å ta del med song og musikk, og det vert og god anledning til å vera med å syngja jolesongane – både gamle og nye.

Dette vert ei flott stund for liten og stor – unge og eldre! 🙂