Om oss

Voss Indremisjon er ein del av Indremisjonsforbundet.

Indremisjonsforbundet er delt opp i krinsar, og me er ein del av Indremisjonssamskipnaden.

Fleire andre misjonsorganisasjonar er også representert i forsamlinga.
Dette er med på å setja det me står i, inn i ein global samanheng.

Smågruppe/bibelgruppe

Me har fleire smågrupper/bibelgrupper. Her kan ein koma saman i eit mindre fellesskap som gjev rom for samtale og å dela livserfaringar og spørsmål ein har, bibelstudium og bøn.  Eit måltid høyrer òg gjerne med.

Grønt bedehus

Eit grønt bedehus (same ordning som grøn kyrkjelyd) vil omsetja det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i si forsamling og sitt lokalsamfunn. Dette målet arbeider Voss Indremisjon mot.