Faste ting som skjer

Sundag  – hovudsamlinga til Voss Indremisjon.

Sundagsmøte i Nain kl 11.00 – Bibelundervisning, bøn/forbøn, lovsong. Vanlegvis vert det servert kaffi/te og litt å bita i etter møtet.

Heilt konge! – Sundagsskule – borna sitt eige opplegg. Samstundes med Sundagsmøte i Nain

Ten up – for dei som går i 5. klasse og oppover. Samstundes med sundagsmøte i Nain

Storsamling kl 11.00 – ei samling ca ein gong i månaden der alle er saman i heile møtet.  Variert program.  Servering etter møtet.

Onsdag
Bønemøte kvar onsdag kl. 19.30.
Bøn og lovsang første onsdagen i månaden kl 19.30.