Faste ting som skjer

Sundag  – hovudsamlinga til Voss Indremisjon.

Gudsteneste i Nain kl 11.00 – Bibelundervisning, bøn/forbøn, lovsong. Vanlegvis vert det servert kaffi/te og litt å bita i etter møtet.

Heilt konge! – Sundagsskule – borna sitt eige opplegg. Samstundes med Sundagsmøte i Nain

Ten up – for dei som går i 5. klasse og oppover. Samstundes med sundagsmøte i Nain

Onsdag
Bønemøte kvar onsdag kl. 19.30.