Fredagsklubben

Fredagsklubben er ein møteplass der borna kan samlast til sosialt samvær saman med vener og vaksne leiarar. Her vert det varierte aktivitetar, ulike spel og hobbykrok. I løpet av kvelden vert det andakt og mat. Det er gratis, men ein kan verte medlem.