Forfatterarkiv: Olav

Storsamling med middag i Nain

På søndag 29.10.17 blir det Storsamling i Nain kl.11.00.

Temaet er «Hjå Jesus er det plass for alle». Det blir andakt ved Berit Våle, mykje sang og musikk, og bønevandring som er tilrettelagt for store og små.

Etter møtet blir det servert middag.

Velkommen alle saman, store og små 

Ny satsing for Ten Up

Ny satsing for barn og ungdom i Nain:

Awana – med mottoet: Å kjenna, elska og tena Gud

Dette skriv Awana
Me ynskjer at barn og unge skal kjenna, elska og tena Jesus gjennom heile livet.
Awana har eit tilbod fra 2-18 år, og er eit solid reiskap for å hjelpa foreldre og føresatte i å disippelgjera barna.
Me ynskjer å vera ein ressurs for familiane som hjelper dei til å få ei levande tru som ber gjennom livet.
Awana legg vekt på leik og relasjonar, og me ynskjer at barna skal kjenna seg sett og elska – og at dei opplever det som kjekt å være med i Awana.
Sjå video her.

Litt fakta
Awana er spreidd til over 100 land og 3,7 millionar barn er med i Awana klubbar omkring i verda. Det er utvikla i Chicago, USA. Indremisjonsforbundet har teke det til Noreg og har omsett det til norsk.
Statistikk viser at 80% av dagens kristne tok valet om å følgja Jesus før dei var 18 år! Derfor trur me på å satsa på barn og unge. Awana har fokus på at kvart enkelt barn skal få presentert og forstå evangeliet. Det er tid for leik og moro, undervisning og samtale i smågruppe. Me har fokus på å snakka om det me har lært og på å læra bibelvers. Det å gøyma Guds Ord i hjarto våre er viktig. Men og hjelpa barna å forstå kva bibelversa betyr i sin kvardag og forstå konteksten dei er henta frå.

Awana i Nain
Me startar i haust med å bruka Awana sitt  T&T opplegg som er for 5-7 kl. på Ten Up frå søndag 10.september, der det første temaet er det viktigaste: Kva er evangeliet og korleis blir eg frelst?Dei vil få utdelt eit introduksjonshefte som skal  jobbast vidare med heime saman med foreldre. I oktober vil dei få utdelt bøker som hjelper dei å jobba med det dei lærer på Ten Up mellom kvar samling.
Les meir på www.awana.no

 

 

Møte sundag kl 11!

Sundag 27.08 kl 11 er det møte i Nain med tale av Knut Kvamme.

For deg som er 3-10 år er det Heilt Konge!!!
Og for deg som går i 5.kl og oppover er det TenUp!!!
(Det vert Heilt Konge og TenUp i partalsveker heile hausten.)

Velkommen til store og små.