Bøn og lovsang i Nain

Me ynskjer no å utvida bønesamlingane på onsdagskveldane med meir rom for lovsang. Første onsdag i kvar månad samlast me til bøn og lovsong kl 19.30. Første samling vert onsdag 7. mars kl 19.30

Det vert veksling mellom ein avdeling med lovsang og ein avdeling med bøn. Her er det rom for å dela konkrete ting ein ynskjer forbøn for.

Velkomen til bøn og lovsang i ei uformell ramme!

Nådegåvene

Dette semesteret har me fokus på nådegåvene. Gud er den store gjevaren: All god gåve og all fullkomen gåve kjem ovanfrå, frå han som er Far til lysa på himmelen. Hos han er det ikkje forandring eller skiftande skuggar. Jakob 1:17 Det er han som gjev oss livet. Han gjev oss også frelse og evig liv gjennom Jesus Kristus: For liksom synda fekk herredøme ved døden, skal nåden rå gjennom rettferda og gje evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Rom 5:21  Han som ikkje sparte sin eigen Son, men gav han for oss alle, kan han anna enn gje oss alt med han? Rom 8:32

Han gjev også gåver når det gjeld vårt liv og vår teneste for Gud og hans familie – nådegåver. Dei er av nåde (gratis) og gjev oss utrustning til det Gud har tenkt for våre liv. Slik kan me vera forvaltarar av Guds store nåde: Ten kvarandre, kvar og ein med den nådegåva han har fått, som gode forvaltarar av Guds mangfaldige nåde. 1Pet 4:10  Han har ein spesiell plan for kvart enkelt menneske! Me vil saman hjelpa kvarandre til å oppdaga og ta i bruk desse gåvene!