Forfatterarkiv: admin

GOD SOMMAR!

No er det sommar og ferietid, men det vert sommar-møte i Nain kvar sundag kl 19.30 frå og med 2. juli til og med 13. august.

Ynskjer alle ein god sommar, og hjarteleg velkomen i Nain!! 

Fredagsklubben og Ungdomsklubben er i gang!

ungFredagsklubben – for 3. til og med 7. klasse – møtest kl. 18-21 desse fredagane: 20. januar, 17. februar, 10. mars, 7. april, 19. mai.

Ungdomsklubben – for 7.klasse og oppover – møtest kl. 19.30-22.30 desse fredagane:  13. januar, 3. februar, 3. mars, 31. mars 21. april.   Meir på facebook her…….

Å kjenna Jesu kjærleik!

Love of ChristTema for vårsemesteret – Å kjenna Kristi kjærleik – er henta frå Efeserbrevet i Bibelen. Der står det i kap 3 vers 14-21:

14 Difor bøyer eg mine kne for Far, 15 han som har gjeve namn til alt som heiter far i himmel og på jord. 16 Må han som er så rik på herlegdom, styrkja dykkar indre menneske med kraft ved sin Ande. 17 Må Kristus ta bustad i hjarta dykkar ved trua og de stå rotfeste og grunnfeste i kjærleik. 18 Må de saman med alle dei heilage få styrke til å fatta breidd og lengd, høgd og djupn, 19 ja, kjenna Kristi kjærleik, som er større enn nokon kan forstå. Må de bli oppfylte med heile Guds fylde! 20 Han som verkar i oss med si kraft og kan gjera så uendeleg mykje meir enn alt det vi bed om og skjønar, 21 han vere ære i forsamlinga og i Kristus Jesus  gjennom alle slekter og i alle æver! Amen.

Me lever i denne bøna og ynskjer at dette skal prega oss som enkeltmenneske og forsamling!

 

Me syng jola inn i Nain laurdag 17. desember kl 15.00!

julEtter grautserveringa laurdag samlast me og «syng jola inn» i Nain kl 15.00. Då vil fleire vera med å ta del med song og musikk, og det vert og god anledning til å vera med å syngja jolesongane – både gamle og nye.

Dette vert ei flott stund for liten og stor – unge og eldre! 🙂

Gratis graut i Nain laurdag 17. desember

graut2Laurdag 17. desember er det all grunn til å leggja turen innom Nain! Frå kl 13.00-14.30 serverer me graut – og den er gratis! Kom innom og nyt god risgraut saman med andre. Så vert det også høve til å ta seg ein kopp kaffi eller te med noko attåt.

Ein smak av Hjertefokus

Laurdag 29. oktober arrangerer vi ein undervisningsdag om Hjertefokus,

Smak hjertefokus

eit opplegg som handlar om å ta Gud med inn i vår livshistorie og la Han få kasta sitt ljos over det som har vore med å forma oss. Slik kan vi la Guds sanningar verta våre sanningar.

Eilif Haaland, spesialist i allmennmedisin, har saman med kona Marit B. Haaland, sjuekepleiar, vore foredragshaldarar på kursa i ei årrekkje.Gjennom deira djuptgripande bibelsk-psykologiske undervisning har mange menneske fått oppleva å koma inn i ei djupare forståing av Gud, seg sjølv og sine medmenneske. Denne laurdagen er det Eilif som underviser.

Marit-og-Eilif_web

Dagen vil innehalda 6 undervisningstimar og det vil bli servert lunsj, kaffi, te og frukt undervegs.

Tidsramme 09.30-17.30.         Pris kr. 100,-. 

Påmelding innan 26. okt til:  post@vossindremisjon.no – Eller sms: 95242719

BIBEL-MARATON i NAIN!

hjerte-bibelen-620Bibelen er den mest selde og mest leste boka i verda. Denne eldgamle boka er framleis aktuell, forandrar liv og gjev håp til menneske over heile verda.  Komande veke vil heile Bibelen verta lest høgt i Nain!

Det heile startar etter møtet sundag føremiddag kl 13.00-21.00. Deretter vert det frå måndag til laurdag lest kvar dag frå klokka 09.00 om morgonen til klokka 21.00 om kvelden. Då er Nain open, og det er høve til å koma innom, setja seg ned, finna roen, ta ein kopp kaffi og høyra Bibelen lest høgt. Velkomen til eit unikt møte med bøkenes bok!