Forfatterarkiv: admin

Ein smak av Hjertefokus

Laurdag 29. oktober arrangerer vi ein undervisningsdag om Hjertefokus,

Smak hjertefokus

eit opplegg som handlar om å ta Gud med inn i vår livshistorie og la Han få kasta sitt ljos over det som har vore med å forma oss. Slik kan vi la Guds sanningar verta våre sanningar.

Eilif Haaland, spesialist i allmennmedisin, har saman med kona Marit B. Haaland, sjuekepleiar, vore foredragshaldarar på kursa i ei årrekkje.Gjennom deira djuptgripande bibelsk-psykologiske undervisning har mange menneske fått oppleva å koma inn i ei djupare forståing av Gud, seg sjølv og sine medmenneske. Denne laurdagen er det Eilif som underviser.

Marit-og-Eilif_web

Dagen vil innehalda 6 undervisningstimar og det vil bli servert lunsj, kaffi, te og frukt undervegs.

Tidsramme 09.30-17.30.         Pris kr. 100,-. 

Påmelding innan 26. okt til:  post@vossindremisjon.no – Eller sms: 95242719

BIBEL-MARATON i NAIN!

hjerte-bibelen-620Bibelen er den mest selde og mest leste boka i verda. Denne eldgamle boka er framleis aktuell, forandrar liv og gjev håp til menneske over heile verda.  Komande veke vil heile Bibelen verta lest høgt i Nain!

Det heile startar etter møtet sundag føremiddag kl 13.00-21.00. Deretter vert det frå måndag til laurdag lest kvar dag frå klokka 09.00 om morgonen til klokka 21.00 om kvelden. Då er Nain open, og det er høve til å koma innom, setja seg ned, finna roen, ta ein kopp kaffi og høyra Bibelen lest høgt. Velkomen til eit unikt møte med bøkenes bok!

Skaping – evolusjon?

skapingevolusjonLaurdag vert det tema-dag i Nain der tema rundt skaping og/eller evolusjon vert teke opp.

  • Kva med Bibelens truverde i møte med dette temaet?
  • Kva med Bibelens sjølvforståing i møte med vitenskapen?
  • Kva konsekvensar vil dette få for synet på korleis me ser på universet og korleis alt er vorte til? 

Jogeir Lianes vil forelesa om dette. Han er ein av forfattarane av boka «Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen?»  Det vert høve til spørsmål og samtale i samband med dei ulike tema som vert teke opp. Det vil også verta servert kaffi/te i pausane. Ta gjerne med niste. Dette vert ein spennande dag om eit engasjerande og viktig tema!

Jogeir Lianes vert også med på sundagsmøtet 3. april kl 17.00.

PÅSKE!

worship12

Det som kunne sjå ut som det store nederlaget då Jesus hang på krossen, viste seg å vera den store sigeren! Der avvepna Jesus djevelen og døden ved at han gjorde opp med all synd og vondskap i verda! At det han gjorde er godt nok, viste han då han stod opp påskedag! Difor kan me jubla ut:

Døden er slukt og sigeren vunnen. Død, kvar er din brodd? Død, kvar er din siger? Brodden i døden er synda, og krafta i synda er lova. Men Gud vere takk som gjev oss siger ved vår Herre Jesus Kristus! 1Kor 15:54-57

Han har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje på grunn av gjerningane våre, men etter sin eigen vilje og nåde, den som er gjeven oss i Kristus Jesus frå evige tider,  og som no har vorte openberra då vår frelsar Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført udødeleg liv fram i lyset ved evangeliet. 2Tim 1:9-10

GOD PÅSKE!

Samlingane vidare i Nain denne påska:

Palmesundag: Storsamling – Påsken i ord og tonar kl 17.00.

Skjærtorsdag: Nattverdsmøte kl. 19.30

Langfredag: Langfredagsmeditasjon kl. 19.30

1. påskedag: Heile storfamilien feirar Jesu siger kl 11.00

Velkomen!

40 dagar med mål og meining!

logo 40 dagar

Går du med spørsmål som: Kvifor i all verda er eg her? Er det noko meining, eller er det tilfeldig at eg lever og er til? Kva er i tilfelle meininga med livet?

Då kan du vera med på ei reise i 40 dagar der desse og mange fleire spørsmål vert teke opp. ”40 dagar med mål og meining” er ei spennande reise der sentrale spørsmål rundt det å vera menneske vert teke opp.

Lysbilde1Forfattaren av boka Målretta liv, Rick Warren, meiner at Bibelen gjev svar på livets mange spørsmål. Desse 40 dagane vil me gå saman for å finna Guds svar på spørsmåla som kjem opp.

Denne serien går på tre ulike plan. Kvar deltakar les eitt kapittel i boka Målretta liv kvar dag, så møtest ein i ei mindre gruppe ein gong i veka. Der samtalar ein om det ein har lese – med utgangspunkt i eit samtaleopplegg knytta til boka. Så vil det på sundsagsmøtet i Nain verta undervist om dei tema ein møter i boka.

Kvar veke har sitt hovudtema:

  1. Kvifor i all verda er eg her? – Sundag 7. februar
  2. Tilbeding – Du vart planlagd for å gleda Gud – Sundag 14. februar
  3. Fellesskap – Du vart danna for Guds familie  – Sundag 21. februar
  4. Disippelskap – Du vart skapt for å bli lik Kristus  – Sundag 28. februar
  5. Teneste – Du vart danna for å tena Gud  – Sundag 6. mars
  6. Evangelisering – Du vart skapt for eit oppdrag  – Sundag 13. mars

Oppstart vert sundag 7. februar

Påmelding og spørsmål til post@vossindremisjon.no eller tlf/sms 95242719 (Knut)

 Velkomen til ei spennande reise der du kan verta betre kjend med deg sjølv, andre menneske og Gud!

GODT NYTT ÅR!

Vil ynskja alle eit godt nytt år! Me ser med spenning og forventning på året som ligg framfor oss!  Mange ting i tida kan gjera ein uroleg, men me kan overgje alt til Jesus. Han har oversikt over alt som skjer, og har makt til å gjennomføra sin gode plan for alle menneske som vel å fylgja han.

FørebyggingLaurdag 9. januar kl. 10.00-16.00 skal me ha eit kurs i Nain som heiter: Å vera leiar; Tillit, makt og ansvar. Dette kurset tek opp temaet om det å leva i gode relasjonar med kvarandre slik at ein unngår å trø over grenser inn i andre sitt liv. Vil ha dette fokuset også med tanke på å unngå at personar vert krenka seksuelt.  Anbefalar alle til å vera med! Meir informasjn om kurset her: Førebygging

Me syng jola inn!

julEtter grautserveringa laurdag samlast me og «syng jola inn» i Nain kl 15.00. Ulike lokale song- og musikkrefter vera med å ta del med song og musikk, og det vert og god anledning til å vera med å syngja jolesongane – både gamle og nye.

Dette vert ei flott stund for liten og stor – unge og eldre! 🙂

Førjols-graut i Nain!

graut2Laurdag 12. desember er det all grunn til å leggja turen innom Nain! Frå kl 13.00-14.30 serverer me graut – og den er gratis! Kom innom og nyt god risgraut saman med andre. Så vert det også høve til å ta seg ein kopp kaffi eller te med noko attåt.

KONSERT me barnekoret WATOTO!

watotoOnsdag 7. oktober kl. 18.00 vert det ei unik konsertoppleving i Nain! Då får me besøk av barnekoret Watoto frå Uganda. Dette koret består av foreldrelause born som gjennom Watoto har fått ein ny start i livet. Her vert det ekte songglede!

Me tek med oss frå pressemeldinga til koret:Barnekor med foreldreløse barn fra Uganda på ny Norgesturné for å kunne hjelpe flere

Watoto gleder seg til å kunne presentere sin nye produksjon for et norskt publikum. ”Oh, What Love” kommer til Norge i høsten 2015. Gjennom en eksplosiv konsert, tar Watoto barnekor deg med på en dynamisk reise på vei mot frihet og en forståelse av Gud som en kjærlig Far for hele menneskeheten.

”Etter at jeg mistet foreldrene mine, følte jeg meg helt alene, uten noen som elsket meg. Nå vet jeg at Gud er min Far. Han elsker meg og bryr seg om meg. Når jeg reiser på korturné, vil jeg vise folk at Gud elsker dem også” – sier 6 år gamle Jackie Nakku.

1219_TCLO_WatotoGary Skinner, som er grunnlegger av Watoto sier: ” Guds hjerte for de minste er ikke bare å se enkeltpersoner bli reddet, men også å se at de får blomstre og få sine liv forvandlet. Historien til disse barna er ekte og representerer tusenvis av andre som har opplevd en lignende forvandling.”

”Oh, What Love” er en lovsangskonsert med utgangspunkt i bibelverset 1.Johannes 3:1 ”Se hvilken kjærlighet som Far har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi.” Kom forberedt på en kveld som feirer moderne afrikanske rytmer og den unike personligheten i hvert barn.

Produksjonen er i tråd med den utviklingen som pågår på det afrikanske kontinentet. Et kontinent som gjenoppdager sin sanne identitet, mens det sakte men sikkert bygger sine samfunn. Barn og unge er virkelig nøkkelen til framtiden.

”Gjennom sine unike personligheter kommuniserer barna en følelse av tilhørighet som de finner i Gud som sin far”, sier James Skinner, kreativ leder i Watoto.

Siden 1994 har Watoto barnekor reist over hele verden og fortalt om de foreldreløse og sårbare barna på det afrikanske kontinent. Hvert av barna på koret har mistet en eller begge foreldrene, men bor nå i Watoto barnelandsbyer.

”Et besøk av Watoto barnekor er en helt spesiell opplevelse! De nydelige barna bokstavelig talt lyser opp lokalet, og når du hører deres historier så tenker du på alt Gud har gjort – hvor disse barna kommer fra, og den forvandlingen som har skjedd i deres liv. Jeg vil på det sterkeste anbefale at du ønsker dette koret velkommen! De kommer til å velsigne deg og folk vil elske dem!” Brian Houston, Senior pastor: Hillsong Church.

I løpet av de over 20 årene Watoto har sendt sine barnekor verden rundt, har de sunget i blant annet Det Hvite Hus, hos Dronningen av England, i FN og på Stortinget.