Forfatterarkiv: admin

Bøn og lovsang i Nain

Me ynskjer no å utvida bønesamlingane på onsdagskveldane med meir rom for lovsang. Første onsdag i kvar månad samlast me til bøn og lovsong kl 19.30. Første samling vert onsdag 7. mars kl 19.30

Det vert veksling mellom ein avdeling med lovsang og ein avdeling med bøn. Her er det rom for å dela konkrete ting ein ynskjer forbøn for.

Velkomen til bøn og lovsang i ei uformell ramme!

Nådegåvene

Dette semesteret har me fokus på nådegåvene. Gud er den store gjevaren: All god gåve og all fullkomen gåve kjem ovanfrå, frå han som er Far til lysa på himmelen. Hos han er det ikkje forandring eller skiftande skuggar. Jakob 1:17 Det er han som gjev oss livet. Han gjev oss også frelse og evig liv gjennom Jesus Kristus: For liksom synda fekk herredøme ved døden, skal nåden rå gjennom rettferda og gje evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Rom 5:21  Han som ikkje sparte sin eigen Son, men gav han for oss alle, kan han anna enn gje oss alt med han? Rom 8:32

Han gjev også gåver når det gjeld vårt liv og vår teneste for Gud og hans familie – nådegåver. Dei er av nåde (gratis) og gjev oss utrustning til det Gud har tenkt for våre liv. Slik kan me vera forvaltarar av Guds store nåde: Ten kvarandre, kvar og ein med den nådegåva han har fått, som gode forvaltarar av Guds mangfaldige nåde. 1Pet 4:10  Han har ein spesiell plan for kvart enkelt menneske! Me vil saman hjelpa kvarandre til å oppdaga og ta i bruk desse gåvene!

Me syng jula inn!

Etter grautserveringa laurdag samlast me og «syng jola inn» i Nain kl 15.00. Ulike lokale song- og musikkrefter vil vera med å ta del med song og musikk, og det vert og god anledning til å vera med å syngja jolesongane – både gamle og nye.

Dette vert ei flott stund for liten og stor – unge og eldre! 🙂

Gratis graut i Nain

graut2Laurdag 16. desember er det all grunn til å leggja turen innom Nain! Frå kl 13.00-14.30 serverer me graut – og den er gratis! Kom innom og nyt god risgraut saman med andre. Så vert det også høve til å ta seg ein kopp kaffi eller te med noko attåt.

Spennande samling med Runar Landro

NaMu-Norge-logo-v05-310x71-310x71Me har no gjennomført ei forsamlings-undersøking i regi av Naturlig menighetsutvikling (NaMu)  I etterkant har me fått ein profil som gjev eit bilete av forsamlinga – kva me er gode på og kva me bør arbeida meir med. Til å hjelpa oss på vegen vidare, har me fått med oss Runar Landro. Han er hovudpastor i Fredheim Arena, Sandnes og vegleiar i NaMu.Runar-Landro2-kvadrat-460x460

Onsdag 25. oktober kl 19.30 vil Runar gå gjennom profilen saman med oss, og sjå kva dette har å seie for vegen vidare. Velkomen til å vera med på ei inspirerande og spennande samling i Nain denne kvelden!

 

Velkomen til oss, Ingvill og Olav!

Invill og OlavMe gled oss over Ingvill og Olav  som no er flytta til Voss og vert våre medarbeidarar. Dei startar i desse dagar opp i tenesta!

Primært vert dei i barne-, ungdom-, og familiearbeidet. Du kan treffa dei og sonen Endre på storsamlinga sundag kl. 11.00!

Semester-start sundag 20. august kl 11.00!

Då er me i midten av august, og haustsemesteret startar opp sundag 20. august kl 11.00 i Nain med storsamling – med noko for liten og stor!

Me gled oss til å ta i mot dei nye BUF (barne, ungd og famile)-arbeidarane våre Invill og Olav Humlebrekke med sonen Endre!

Etter samlinga går me ned til Vangsvatnet til vidare fellesskap og mat. Ta med grillmat! 🙂 Me satsar på bra ver – om ikkje held vi til i Nain!

Velkomen!!!