Forfatterarkiv: admin

Me syng jula inn!

Etter grautserveringa laurdag samlast me og «syng jola inn» i Nain kl 15.00. Ulike lokale song- og musikkrefter vil vera med å ta del med song og musikk, og det vert og god anledning til å vera med å syngja jolesongane – både gamle og nye.

Dette vert ei flott stund for liten og stor – unge og eldre! 🙂

Gratis graut i Nain

graut2Laurdag 16. desember er det all grunn til å leggja turen innom Nain! Frå kl 13.00-14.30 serverer me graut – og den er gratis! Kom innom og nyt god risgraut saman med andre. Så vert det også høve til å ta seg ein kopp kaffi eller te med noko attåt.

Spennande samling med Runar Landro

NaMu-Norge-logo-v05-310x71-310x71Me har no gjennomført ei forsamlings-undersøking i regi av Naturlig menighetsutvikling (NaMu)  I etterkant har me fått ein profil som gjev eit bilete av forsamlinga – kva me er gode på og kva me bør arbeida meir med. Til å hjelpa oss på vegen vidare, har me fått med oss Runar Landro. Han er hovudpastor i Fredheim Arena, Sandnes og vegleiar i NaMu.Runar-Landro2-kvadrat-460x460

Onsdag 25. oktober kl 19.30 vil Runar gå gjennom profilen saman med oss, og sjå kva dette har å seie for vegen vidare. Velkomen til å vera med på ei inspirerande og spennande samling i Nain denne kvelden!

 

Velkomen til oss, Ingvill og Olav!

Invill og OlavMe gled oss over Ingvill og Olav  som no er flytta til Voss og vert våre medarbeidarar. Dei startar i desse dagar opp i tenesta!

Primært vert dei i barne-, ungdom-, og familiearbeidet. Du kan treffa dei og sonen Endre på storsamlinga sundag kl. 11.00!

Semester-start sundag 20. august kl 11.00!

Då er me i midten av august, og haustsemesteret startar opp sundag 20. august kl 11.00 i Nain med storsamling – med noko for liten og stor!

Me gled oss til å ta i mot dei nye BUF (barne, ungd og famile)-arbeidarane våre Invill og Olav Humlebrekke med sonen Endre!

Etter samlinga går me ned til Vangsvatnet til vidare fellesskap og mat. Ta med grillmat! 🙂 Me satsar på bra ver – om ikkje held vi til i Nain!

Velkomen!!!

GOD SOMMAR!

No er det sommar og ferietid, men det vert sommar-møte i Nain kvar sundag kl 19.30 frå og med 2. juli til og med 13. august.

Ynskjer alle ein god sommar, og hjarteleg velkomen i Nain!! 

Fredagsklubben og Ungdomsklubben er i gang!

ungFredagsklubben – for 3. til og med 7. klasse – møtest kl. 18-21 desse fredagane: 20. januar, 17. februar, 10. mars, 7. april, 19. mai.

Ungdomsklubben – for 7.klasse og oppover – møtest kl. 19.30-22.30 desse fredagane:  13. januar, 3. februar, 3. mars, 31. mars 21. april.   Meir på facebook her…….