Forfatterarkiv: admin

Spennande samling med Runar Landro

NaMu-Norge-logo-v05-310x71-310x71Me har no gjennomført ei forsamlings-undersøking i regi av Naturlig menighetsutvikling (NaMu)  I etterkant har me fått ein profil som gjev eit bilete av forsamlinga – kva me er gode på og kva me bør arbeida meir med. Til å hjelpa oss på vegen vidare, har me fått med oss Runar Landro. Han er hovudpastor i Fredheim Arena, Sandnes og vegleiar i NaMu.Runar-Landro2-kvadrat-460x460

Onsdag 25. oktober kl 19.30 vil Runar gå gjennom profilen saman med oss, og sjå kva dette har å seie for vegen vidare. Velkomen til å vera med på ei inspirerande og spennande samling i Nain denne kvelden!

 

Velkomen til oss, Ingvill og Olav!

Invill og OlavMe gled oss over Ingvill og Olav  som no er flytta til Voss og vert våre medarbeidarar. Dei startar i desse dagar opp i tenesta!

Primært vert dei i barne-, ungdom-, og familiearbeidet. Du kan treffa dei og sonen Endre på storsamlinga sundag kl. 11.00!

Semester-start sundag 20. august kl 11.00!

Då er me i midten av august, og haustsemesteret startar opp sundag 20. august kl 11.00 i Nain med storsamling – med noko for liten og stor!

Me gled oss til å ta i mot dei nye BUF (barne, ungd og famile)-arbeidarane våre Invill og Olav Humlebrekke med sonen Endre!

Etter samlinga går me ned til Vangsvatnet til vidare fellesskap og mat. Ta med grillmat! 🙂 Me satsar på bra ver – om ikkje held vi til i Nain!

Velkomen!!!

GOD SOMMAR!

No er det sommar og ferietid, men det vert sommar-møte i Nain kvar sundag kl 19.30 frå og med 2. juli til og med 13. august.

Ynskjer alle ein god sommar, og hjarteleg velkomen i Nain!! 

Fredagsklubben og Ungdomsklubben er i gang!

ungFredagsklubben – for 3. til og med 7. klasse – møtest kl. 18-21 desse fredagane: 20. januar, 17. februar, 10. mars, 7. april, 19. mai.

Ungdomsklubben – for 7.klasse og oppover – møtest kl. 19.30-22.30 desse fredagane:  13. januar, 3. februar, 3. mars, 31. mars 21. april.   Meir på facebook her…….

Å kjenna Jesu kjærleik!

Love of ChristTema for vårsemesteret – Å kjenna Kristi kjærleik – er henta frå Efeserbrevet i Bibelen. Der står det i kap 3 vers 14-21:

14 Difor bøyer eg mine kne for Far, 15 han som har gjeve namn til alt som heiter far i himmel og på jord. 16 Må han som er så rik på herlegdom, styrkja dykkar indre menneske med kraft ved sin Ande. 17 Må Kristus ta bustad i hjarta dykkar ved trua og de stå rotfeste og grunnfeste i kjærleik. 18 Må de saman med alle dei heilage få styrke til å fatta breidd og lengd, høgd og djupn, 19 ja, kjenna Kristi kjærleik, som er større enn nokon kan forstå. Må de bli oppfylte med heile Guds fylde! 20 Han som verkar i oss med si kraft og kan gjera så uendeleg mykje meir enn alt det vi bed om og skjønar, 21 han vere ære i forsamlinga og i Kristus Jesus  gjennom alle slekter og i alle æver! Amen.

Me lever i denne bøna og ynskjer at dette skal prega oss som enkeltmenneske og forsamling!

 

Me syng jola inn i Nain laurdag 17. desember kl 15.00!

julEtter grautserveringa laurdag samlast me og «syng jola inn» i Nain kl 15.00. Då vil fleire vera med å ta del med song og musikk, og det vert og god anledning til å vera med å syngja jolesongane – både gamle og nye.

Dette vert ei flott stund for liten og stor – unge og eldre! 🙂

Gratis graut i Nain laurdag 17. desember

graut2Laurdag 17. desember er det all grunn til å leggja turen innom Nain! Frå kl 13.00-14.30 serverer me graut – og den er gratis! Kom innom og nyt god risgraut saman med andre. Så vert det også høve til å ta seg ein kopp kaffi eller te med noko attåt.